Zeptejte se Svobodných na to, co vás zajímá

Odznaky

Komunita vás ocení za otázky, odpovědi a hlasování
Následuje seznam dostupných odznaků s počtem jejich udělení.

Editoval 20 příspěvků

Vyplnil všechna pole uživatelského účtu

Poprvé označil příspěvek

Udělil 100 hodnocení

Zadal 10 komentářů

 Kritik × 11

První záporné hodnocení

Smazal vlastní příspěvek s 3 nebo více kladnými hodnoceními

 Editor × 10

První editace příspěvku

Poskytl přijatou odpověď kladně hodnocenou 3krát či vícekrát

Každodenně navštěvoval stránku po 5 dní

Položil otázku s 50 zobrazeními

Položil otázku s 3 sledujícími

Kladně hodnocená odpověď 3krát

Kladně hodnocená otázka 3krát

Kladně hodnocená odpověď 5krát

Kladně hodnocená otázka 5krát

 Guru × 0

Poskytl přijatou odpověď kladně hodnocenou 5krát či vícekrát

Zodpovězena otázka starší než 30 dní s nejméně 1 hodnoceními

Kladně hodnocená odpověď 2krát

Kladně hodnocená otázka 2krát

Položil otázku s 25 zobrazeními

Poprvé změnil štítky

Smazal vlastní příspěvek s 3 nebo více zápornými hodnoceními

Položil otázku s 15 zobrazeními

Stihl odpovědět na otázku v průběhu 48 hodin

Položil otázku a přijata odpověď

 Samouk × 25

Zodpovězena vlastní otázka s nejméně 1 kladnými hodnoceními

Položil otázku s 5 sledujícími

Poprvé položil otázku s nejméně jedním kladným hodnocením

První kladné hodnocení

Vytvořil štítek použitý 5krát

 Učitel × 11

Poprvé udělil za Kladně hodnocená odpověď nejméně 1 kladných hodnocení